לימוד אנגלית ללא מורה


לימוד אנגלית ללא מורה- לבית ספר יסודי

ערכת לימוד אנגלית ללא מורה לבית ספר יסודי כולל בתוכו 3 לומדות: 1. לומדה ללימוד ABC אנגלי, 2. לומדה ללימוד ותרגול דקדוק אנגלי לבית ספר יסודי 3. ולומדה ללימוד ותרגול אוצר מילים חלק א- נושאים 1-16.

קרא עוד

לימוד אנגלית ללא מורה -לחטיבת ביניים

ערכת לימוד אנגלית ללא מורה לחטיבת ביניים כולל בתוכו 3 לומדות: 1. לומדה ללימוד ותרגול דקדוק אנגלי לחטיבת ביניים 2. ולומדה ללימוד ותרגול אוצר מילים חלק ב- נושאים 17-45. 3. לומדה ללימוד ותרגול פעלים יוצאים מהכלל באנגלית.

קרא עוד

לימוד אנגלית ללא מורה - לבית ספר תיכון

ערכת לימוד אנגלית ללא מורה לבית ספר תיכון כולל בתוכו 3 לומדות: 1. לומדה ללימוד ותרגול דקדוק אנגלי לתיכון 2. ולומדה ללימוד ותרגול אוצר מילים חלק ג- נושאים 46-70. 3. לומדה ללימוד ותרגול פעלים יוצאים מהכלל באנגלית..

קרא עוד